(Scroll down for English instructions.) 

Ohjeet myös GitHubissa.

Siku ja Saku ovat maailman rikkaimmat oravat. Turvatakseen pähkinäomaisuutensa ilkeältä Norsukerholta he ovat kasanneet pähkinät huipputurvalliseen kuution muutoiseen pähkinäsäiliöön. Nyt se on jäämässä pieneksi ja Siku ja Saku haluaisivat rakentaa uuden, mahdollisimman ison säilön. Rankkalinnan kaupunkisuunnittelulautakunta on kuitenkin linjannut, että epäesteettisen, valtavan säiliön tulee jäädä kaupungin tornitalojen taakse peittoon, jottei se pilaa kaupunkikuvaa. Auta Sikua ja Sakua hädässä!

Kaupunkisuunnittelulautakunta tarkistaa uuden säiliön esteettisyyden kaavakuvasta, joka on kaksiulotteinen esitys kaupunkikuvasta. Tehtäväsi on etsiä tästä kaavakuvasta suurin mahdollinen neliö, joka peittyy kaikkien tornitalojen taakse. Tornitalot ovat kaikki keskenään samanlevyisiä (1 yksikkö) ja niiden korkeudet on annettu yksikköinä ohessa olevassa tiedostossa, järjestyksessä vasemmalta oikealle.


Vastauksesta tulee selvitä neliön koko yksiköinä.

pahkina_4x4.png

Esimerkkejä suurimmista säiliöistä. 

 

Säännöt

  • Ratkaisu voi olla millä tahansa ohjelmointikielellä.
  • Ratkaisun pitää tuottaa oikea vastaus.
  • Elegantein ratkaisu voittaa.
  • Nopeus on yksi eleganssin osa-alue.
  • Vastauksen lähettäjä sallii ratkaisuun käytetyn lähdekoodin julkaisun.

RATKAISU

Suurin neliö -pähkinä on päättynyt ja saimme jälleen runsaasti vastauksia. 

Pähkinäraati valitsi voittajaksi Henri Kosken C:llä toteutetun ratkaisun. Henrin suoritus teki vaikutuksen pähkinäraatiin - ratkaisu oli sekä nopea että optimoitu. Oikein paljon onnea, Henri! Palkitsimme voittajan Sphero SRPK+ -älypallolla sekä pähkinän ratkaisijan kunniamaineella.

Githubissa nähtävillä voittaja- ja kunniamaininnan saaneet ratkaisut sekä meidän omia esimerkkivastauksia.

 

The Biggest square

Thip and Tale are the richest squirrels in the world. To protect their nut fortune from the The Eagle Guys they have stored their nuts in a cube-shaped high security tank. At the moment the tank is too small and Thip and Tale want to build a new one, as big as possible. However, the board of city planning has outlined that an unaesthetic, massive tank should stay behind the tower blocks so that it won't ruin the city skyline. Please help Thip and Tale!

The board of city planning will check the aesthetics of the new tank from the diagram which is a two-dimensional presentation of the city skyline. Your mission is to find the largest square from this diagram, which is hidden behind all tower blocks. The width is the same for all tower blocks (1 unit).  Attached are their heights in units, from left to right.

The answer should contain the size of the square in units. 

 

Examples of the biggest square.

 

Wundernut also in GitHub.

Rules

  • You can use any programming language to solve the problem.
  • A solution must  contain the right answer. 
  • The winner will be the most elegant solution, decided by the Wundernut jury.
  • Performance is a part of elegance.
  • The participant gives Wunderdog the right to publish their source code used in the submitted solutions.

 

SOLUTION

The Biggest Square got a good popularity and great amount of solutions. Many thanks for all participants! The Wundernut jury chose Henri Koski as a winner with his C solutions. The jury was impressed with the solutions - it was both fast and optimized. Congratulations, Henri! We awarded Henri with Sphero SRPK+. 

You can find the winning solution, the solution that got  a honorable mention and our own examples in Github.