Recruitby.net


Rekrytointia videon välityksellä

 

Recruitby.net tarjoaa videohaastattelutyökalun rekrytointiprosessia varten. Videohaastattelu on kuin tavallinen kasvotusten tapahtuva haastattelu, mutta nopeampi, perustuen talletettuihin kysymyksiin ja vastauksiin videon välityksellä. 

Recruitby.net:llä oli tarve mahdollistaa integraatio kolmannen osapuolen työhakemusten seurantapalvelun kanssa, jolloin työhakemusten perusteella pystytään Recruitby.net:n palvelussa automatisoidusti luomaan videohaastattelupohjat, lähettämään videohaastattelukutsut ja välittämään työhakemusten seurantapalvelulle tieto haastateltavan vastausten tilasta. Recruitby.net kääntyi Wunderdogin puoleen integraation teknisen toteutuksen osalta.

Ratkaistavat ongelmat

  • Kolmannen osapuolen järjestelmä ja Recruitby.net:n järjestelmä olivat eri sukupolven järjestelmiä, jotka kommunikoivat keskenään erilaisilla sanomilla
  • Integraation toteutus täytyi tehdä dokumentaation ja esimerkkisanomien perusteella
  • Integraation toimivuutta ja esimerkkisanomien oikeellisuutta ei pystytty todentamaan toteutusvaiheessa
  • Ulkoisen järjestelmän lähettämien sanomien sisältö ja lukumäärä ei ollut tiedossa
     

 

Ratkaisut

Recruitby.net järjestelmä on tyypillinen nykyaikainen järjestelmä, joka käyttää REST-arkkitehtuuria ja JSON-sanomia kommunikointiin, kun taas ulkoinen järjestelmä on vanhemman sukupolven järjestelmä, joka kommunikoi SOAP-arkkitehtuurimaisilla XML-sanomilla. Integraation tarpeisiin toteutettiin Recruitby.net:n järjestelmään XML-sanomien vastaanottaminen ja lukeminen, sekä XML-sanomien kirjoittaminen ja lähetys. Esimerkkisanomien perusteella pystyttiin toteuttamaan määritellyn muotoisten XML-sanomien lukeminen ja kirjoittaminen, ja toteuttamaan automatisoidut testit, joilla varmennetaan integraation toimivuus ja virhetilanteiden hallinta.

Integraation toteutusvaiheessa ulkoisen järjestelmän sanomien tarkka sisältö ja sanomien lukumäärä ei ollut tiedossa. Integraatiota ei ollut mahdollista testata ennen kuin Recruitby.net:n järjestelmään oli toteutettu tuki integraatiolle. Keskustelemalla asiakkaan kanssa tehtiin yhteiset oletukset, jotka kirjattiin dokumentaatioon. Oletusten perusteella tehtiin tekninen toteutus ja etukäteen pyrittiin tunnistamaan mahdolliset ongelmakohdat oletusten kanssa, mm. sanomien sisältöön ja lukumääriin liittyen, sekä ratkaisuvaihtoehdot mahdollisiin ongelmiin.