kiky-tunteja apurahana opiskelijoille


Helsingin yliopiston stipendiaattien ja lahjoittajien juhla

Viime vuonna syntyneen kiky-sopimuksen jälkimainingeissa kävimme yrityksessämme sisäistä keskustelua siitä, millä tavalla vaikutamme tehokkaimmin sekä yrityksemme että alan yleiseen kilpailukykyyn pitkällä aikavälillä. Keskustelujen pohjalta ḱiky-aikaa käytettiin mm. vapaaehtoistyöhön, itseopiskeluun ja urheiluun.

 

Syntyi myös ajatus siitä, että mitä jos ehdotettua vuorokauden työajan lisäystä käytettäisiinkin yliopistossa käytävän moraalis-eettisen keskustelun ja tutkimuksen tukemiseen? Tämän seurauksen päätimme lahjoittaa lisätystä työajasta seurannutta liikevaihtoa 10000€:n stipendin verran Helsingin Yliopiston Humanististen- ja Yhteiskuntatieteiden rahastolle nuoren tutkijan työn tukemiseen.

Käytännöllinen filosofia on yksi tulevaisuuden kannalta merkityksellisimpiä tieteenaloja. Koin että siinä pienellä panoksellamme voisi olla suurin pitkän aikavälin merkitys.
— "Elsa", lahjoituksen isä ja Wunderdogin konsultti.

Helsingin ylipiston stipendiaattien ja lahjoittajien juhlassa Wunderdogin lahjoitukset saivat tohtoriopiskelijat Mattia Lehtinen ja Tero Ijäs.