(Scroll down for English instructions.)

Sinulle luovutetaan jalokiviraakamateriaalia ja tehtäväsi on leikata annettu materiaali tavalla, joka antaa mahdollisimman suuren voiton. Jalokiviraakamateriaali koostuu kolmenlaisista jalokivistä: timanteista, safiireista ja rubiineista. Syötedatan saat tästä.

Jokaiselle jalokivelle on kerrottu seuraavat tiedot:

 • 'cuts'  => 'size' mahdollisen leikkauksen koko
 • 'cuts' => 'value' leikkauksen arvo
 • 'rawChunks' leikattavien raakakimpaleiden koko

Leikattuja tai käyttämättä jääneitä paloja ei voi yhdistää. Käyttämättä jääneet palat ovat hävikkiä ja niiden koot vähennetään voitosta. 

Esimerkki: 23 kokoinen raakatimanttikimpale voidaan leikata näillä tavoilla:

Leikkaukset    | Arvo   | Hävikki | Voitto
17        | 25    | 6    | 19
11, 11      | 14+14=28 | 1    | 27
7, 7, 7      | 21    | 2    | 19
11, 7       | 21    | 5    | 16
11        | 14    | 12   | 2
7         | 7    | 16   | -9

Kerro meille kaikkien jalokivien leikkauksesta syntynyt suurin mahdollinen yhteenlaskettu voitto ja anna lähdekoodi, jolla selvitit sen.

 

SÄÄNNÖT

 • Ratkaisu voi olla millä tahansa ohjelmointikielellä.
 • Ratkaisun pitää tuottaa oikea vastaus.
 • Elegantein ratkaisu voittaa.
 • Nopeus on yksi eleganssin osa-alue.
 • Vastauksen lähettäjä sallii ratkaisuun käytetyn lähdekoodin julkaisun.

 

2_354440-951x596.jpg

Raati on nyt valinnut voittajan. Voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Tässä linkki voittajaratkaisuun: https://github.com/wunderdogsw/wunderpahkina-vol7/blob/master/winning_solution/Program.cs. Raadin perusteluina voittajaratkaisulle oli sen selkeys sekä yksinkertaisesti: "Koska .NET ja Bill on paras". Onnea voittajalle ja iso kiitos kaikille ratkaisun lähettäneille! Seuraavaa Pähkinää odotellessa.

Voittaja palkitaan Philips Hue White and color ambiance -aloituspakkauksella.

 

Brilliant cut
 

Your task is to cut the given raw material of gemstones in a way that provides the biggest possible profit. There will be three types of gemstones: diamonds, sapphires and rubies.  You get the input data here

For each gem types, the following information is provided:

 • ‘cuts’ => ‘size’, the size of the cut
 • ‘cuts’ => ‘value’, the value of the cut in question
 • ’raw chunks’, the original size of the raw, un-cut chunks

Leftover chunks or fragments cannot be combined. Leftover chunks are counted as waste and they are substracted from the resulting profit.

For example: a raw diamond chunk size 23 can be cut in the following ways:

Cuts     | Value   | Waste | Profit
17      | 25    | 6   | 19
11, 11    | 14+14=28 | 1   | 27
7, 7,    | 21    | 2   | 19
11, 7    | 21    | 5   | 16
11      | 14    | 12  | 2
7      | 7     | 16  | -9

Please send us the largest profit that may result from cutting the gems, and the source code you used. 

 


RULES

2_354440-951x596.jpg
 • You can use any programming language to solve the problem.
 • A solution must  contain the right answer. 
 • The winner will be the most elegant solution, decided by the Wundernut jury.
 • Performance is a part of elegance.
 • The participant gives Wunderdog the right to publish their solution.

 

The judges have now selected the winner! We have contacted the winner personally. Here is a link to the winner solution: https://github.com/wunderdogsw/wunderpahkina-vol7/blob/master/winning_solution/Program.cs . The argumentation for this solution was that it was clear and also simply put: "Because .NET and Bill are the best". Congratulations to the winner and big thanks to everyone who sent their solutions, we are always eager to see what you came up with! Until next Wundernut.

The winner will be rewarded with Philips Hue White and color ambiance starter kit.